Howden Internet Portal

Naši lidé


Naši lidé

Zpověď zaměstnance

Martin Lamrich, výpočtář

„Těší mě, že výsledky mé práce mohu vidět přímo ve výrobních prostorách naší společnosti. Ve společnosti jsou velmi kolegiální vztahy, jednání se odehrávají v příjemné, méně formální atmosféře.“

Jak jste se připravoval na pohovor a jak probíhal?

Na pracovním portálu jsem našel zajímavou nabídku a poslal životopis na personální oddělení. Po pár dnech jsem byl osloven personalistou společnosti a pozván na pohovor. V rámci přípravy jsem se seznámil s historií společnosti a jejími produkty.

Pohovor probíhal v příjemné atmosféře. Po krátkém úvodu jsme diskutovali o mém CV, zejména jazykové zdatnosti, dosavadním studiu a zkušenostech, ale také o pracovní pozici, o kterou jsem se ucházel. Následovala odborná část se zástupcem technického oddělení. Základním předpokladem bylo absolvování VŠ technického směru, ideálně oboru Mechanika těles. Následovaly praktické dotazy týkající se možných technických situací včetně nastínění jejich řešení.

Jak vypadá Váš typický pracovní den?

Jsem součástí týmu R&D, kde s kolegy pracujeme na  aktuálních technických zadáních a vývojových projektech společnosti. Je to velmi pestrá a zajímavá práce, jelikož se jedná o kusovou výrobu. Velkou výhodou je možnost srovnání výsledků simulací s reálným stavem ve výrobní hale, která je součástí areálu společnosti. Moje práce je úzce spjatá s oddělením konstrukce, kde s kolegy společně řešíme aktuální technické záležitosti, např. návrh komponent, jejich optimalizaci a úpravy, a hledáme vhodná řešení.

Co považujete za dobu, co ve firmě pracujete, za svůj největší úspěch?

Úkoly většinou řešíme týmově se zapojením odborníků z různých oddělení (konstrukce, technologie, R&D). Každý přispívá k dobrému výsledku. Osobně jsem se významně podílel např. na optimalizaci tvaru oběžných kol u nově vyvíjených stupňů.

Tento rok jsem dostal příležitost zapojit se do projektu v sesterské společnosti Howden Compressors Ltd ve Velké Británii v Glasgow, kde participuji na řešení jejich vývojových projektů.

Jak se Vám líbí prostředí, kde pracujete? Co byste zlepšil nebo změnil?

Prostředí je velmi příjemné. Společnost Howden ČKD Compressors působí v moderních prostorách v rozšířeném centru Prahy, což je pro strojírenský závod docela unikátní. Těší mě, že výsledky mé práce mohu vidět přímo ve výrobních prostorách naší společnosti. Ve společnosti jsou velmi kolegiální vztahy, jednání se odehrávají v příjemné, méně formální atmosféře. Ke své práci využívám výkonný a moderní software. Společnost nabízí nejen odborné vzdělávání, ale také skupinové i  individuální jazykové kurzy. V areálu společnosti se nachází rovněž závodní jídelna, která nabízí stravování za zajímavé ceny.

Vidíte ve firmě prostor pro svůj kariérní růst?

Mou snahou bylo zúčastnit se stáže v některé ze společností v rámci skupiny Howden s cílem setkat se s kolegy z oboru a vyměnit si doposud získané zkušenosti. Tento rok se mně naskytla možnost seznámit se s prostředím pobočky v Glasgow vyrábějící šroubové kompresory a podílet se na řešení projektu. To je plánováno na půl roku. Kromě pracovní stránky je to pro mě i skvěla osobní zkušenost.

Martin Lamrich

Margin Lamrich Výpočtář


Příběh manažera

Pavel Mosler, vedoucí oddělení projekce

„Nejdůležitější při práci, nejen v naší firmě, je ochota učit se a také odvaha nebát se přijít s vlastním návrhem.“

Konstruktér. Tak zněla má odpověď na otázku, jakou pracovní pozici bych rád vykonával. Bylo to téměř před osmi lety, kdy jsem hledal studentskou brigádu a společnost Howden ČKD Compressors (tehdy ČKD Nové Energo) brigádnické pozice nabízela. Na pohovoru byla na výběr vedle zmíněné pozice konstruktéra také možnost pracovat v oddělení termodynamických výpočtů nebo v oddělení technologie. Tehdy jsem netušil, jak může jediná odpověď nasměrovat celou kariéru.

Společnost v minulosti prošla významným vývojem a ani dnes vývoj zdaleka nekončí. V současnosti dokážeme navrhnout kompresorové stanice přesně podle požadavků zákazníka. Velkou výhodou práce ve firmě je možnost sledovat vznik kompresoru od prvního termodynamického návrhu, přes detailní konstrukční zpracování až po kompletní výrobu, montáž a ověření parametrů při zkouškách. Pro naše kompresory také běžně vyrábíme vlastní elektromotory a kompletní sortiment příslušenství kompresorových stanic, jako je systém ucpávek kompresoru, mazací systém, chladící systém, regulační systém a řídící systém včetně elektromontáže. Vždy jsem oceňoval možnosti, které firma novým lidem nabízí, jako například možnost spolupráce se spoustou zkušených odborníků, kteří své dlouholeté zkušenosti dokážou předat. Nejdůležitější při práci, nejen v naší firmě, je ochota učit se a také odvaha nebát se přijít s vlastním návrhem.

Pavel Mosler

Pavel Mosler Vedoucí oddělení projekce

Nastavení cookies